ثبت نام

مفاد و شرایط توافقنامه

 


۱. مفاد کل

۱.۱ شرط بندی - قراردادی که بین مشتری و شرکت پیشبینی مطابق با  مقررات موجود منعقد می گردد. لازم به ذکر است که نتیجه این قرارداد به رویدادی که وقوع آن در زمان انعقاد قرارداد قول الذکر هنوز مشخص نمی باشد بستگی دارد. پذیرش شرط بندی ها از مشتریان بر اساس شرایط و مقرراتی که توسط شرکت پیشبینی پیشنهاد می گردد صورت می پذیرد. 

 

 

۱.۲ نتیجه - نتیجه رویداد (یا رویداد ها) می باشد که بر روی آن شرط بندی شد.

 


۱.۳ مشتری - شخصی که در این شرکت پیشبینی بر روی نتیجه رویداد شرط بندی می نماید.

 


۱.۴ لاین - مجموعه رویدادها، نتایج احتمالی این رویدادها، ضرایب نتایج احتمالی این رویدادها، تاریخ و ساعت این رویدادها که بعد از آن شرکت پیشبینی به پذیرش شرط بندی ها بر روی نتایج این رویداد ها پایان می دهد.

 

 

۱.۵ حذف شرط بندی - اتفاقی می باشد که در صورت وقوع آن محاسبه و پرداخت مبلغ برده شده انجام نمی گردد. در صورت «حذف شرط بندی» مطابق با مفاد توافقنامه موجود معامله بین مشتری و سازمان دهنده به عنوان معامله منعقد نشده تلقی و مبلغ شرط بندی شده توسط مشتری عودت داده می شود.

 


۱.۶ وقت اصلی بازی - مدت بازی مطابق با مقررات برگزاری مسابقات ویژه  هر نوع ورزش من جمله وقتی که توسط داور مسابقه اضافه می شود. لازم به ذکر است که وقت اضافی، آورتایم ها،سری پنالتی و بولیت ها و غیره  شامل وقت اصلی بازی نمی باشد.

 

۱.۷ مشخصات همه شرط بندی ها بر اساس اطلاعاتی که توسط مرکز پردازش ارائه می شود محاسبه می گردد.

 

۱.۸ در حین محاسبه مبلغ برد شده مشتری موظف می باشد صحت مبلغ محاسبه شده را با دقت بررسی نماید. در صورت عدم موافقت در رابطه با مبلغ برد محاسبه شده مشتری باید در چارچوب یک فرم مراجعه به شرکت پیشبینی  با ذکر شماره کاربری، تاریخ، رویداد، مبلغ، نتیجه انتخاب شده رویداد، ضریب و همچنین دلایل عدم موافقت با مبلغ پرداختی بابت برد اطلاع رسانی نماید. تمامی شکایت ها در زمینه عدم  موافقت با مبلغ پرداخت شده بابت برد شرط بندی در طول ۱۰ روز بررسی و نتیجه آن اعلام خواهد شد.

 


۱.۹ شرط بندی که توسط مشتری بر روی یک نتیجه احتمالی انجام می شود در صورتی برد شده محسوب خواهد شد که تمامی نتایج احتمالی ذکر شده در فرم شرط بندی به صورت صحیح پیشبینی شده باشند. 

 

 

۱.۱۰ شرایط پذیرفتن شرط بندی ها (ضرایب، هندیکپ، توتال ها، محدودیت های حداکثر مبلغ شرط بندی و غیره) می توانند بعد از هر شرط بندی تغییر یابند اما در عین حال شرایط همه شرط بندی های از قبل انجام و بسته شده قابل اصلاح و تغییر نمی باشند. مشتری موظف است قبل از انجام شرط بندی از همه تغییراتی که در لاین انجام می شود مطلع گردد.

 

 

۱.۱۱ در صورتی که نتیجه شرط بندی در حین انجام آن مشخص باشد مبلغ برد شده ناشی از این شرط بندی می تواند با ضریب ۱ محاسبه گردد.

 


۱.۱۲ مطابق با توافقنامه موجود در صورت بروز هرگونه  اختلاف نظر بین مشتری  (شرکت کننده این توافقنامه) و شرکت پیشبینی در زمینه مسائلی مربوط به حسن اجرای قرارداد شرط بندی از جمله مسائلی مربوط به پرداخت مبلغ برد شده، نتیجه رویداد، ضرایب برد و غیره و همچنین در رابطه با لغو یا فسخ قرارداد شرط بندی، مراتب و مراحل  طرح شکایت (قبل از مراجعه به دادگاه) و حل و فصل اختلاف نظر های  موجود توسط طرفین به طور الزامی تعیین می گردد.

 

 

۱.۱۳ شکایت باید در طول ۱۰ روز بعد از روزی که طرف شکایت از اجحاف حق خود مطلع شده مطرح گردد. لازم به ذکر است که همه مدارک و استدلالات دال بر اجحاف حق مشتری باید به همراه طرح شکایت خود ارسال گردد. در صورت عدم استدلالات و مدارک کافی برای اثبات موضوع شکایت آن شکایت بدون بررسی عودت داده خواهد شد. 

 

 


۱.۱۴ در صورتی که مسئولین سایت اینترنتی در حین پذیرش شرط بندی ها دچار اشتباه شوند (از جمله غلط های املایی در فهرست رویدادهای پیشنهادی، عدم تطابق ضرایب در لاین و فرم شرط بندی و سایر موارد) شرکت پیشبینی این حق را برای خود محفوظ می داند که همه شرط بندی هایی که دارای اشتباهات فوق الذکر هستن را فسخ نماید و مبلغ برد شده ناشی از این شرط بندی با ضریب ۱ محاسبه خواهد شد.

 


۱.۱۵ در صورت ایجاد سوء ظن نسبت به عدم جنبه ورزشی یکی از رویدادها شرکت پیشبینی حق دارد همه شرط بندی های مربوط به این رویداد ورزشی تا زمان دریافت نتیجه بررسی از طرف سازمان بین المللی را متوقف و در صورت اثبات سوء ظن فوق الذکر لغو نماید. علاوه بر این شرکت پیشبینی موظف به ارائه شواهد  و نتایج بررسی به شرکت کنندگان شرط بندی نمی باشد.

 

 

۱.۱۶ در صورتی که در ضریب خود شرکت پیشبینی اشتباه باشد این شرط بندی بعد از اعلام نتیجه رویداد و بر اساس همون ضریب محاسبه خواهد شد.

 

 

۱.۱۷ شرکت پیشبینی شکایت هایی مربوط به چند خوانی (در حین ترجمه از زبان های خارجی) اسامی تیم های ورزشی، اسامی ورزشکاران و بازیکنان، محلات برگزاری مسابقات ورزشی را قبول و بررسی نخواهد کرد. تمامی اطلاعات مربوط به عناوین مسابقات ورزشی صرفا جنبه کمکی و راهنمایی داشته و هرگونه اشتباهات در این زمینه به عنوان اساس برای بازگشت مبلغ شرط تلقی نخواهد شد.

 

 

۱.۱۸ شرکت پیشبینی این حق را برای خود محفوظ می داند که حساب کاربری مشتری را چنانچه مشخص شود که او در حین انجام شرط بندی دارای اطلاعاتی در رابطه با نتیجه رویداد ورزشی بود ببندد و همه شرط بندی های انجام شده توسط این مشتری را لغو نماید. در عین حال شرکت پیشبینی موظف به ارائه شواهد و اسناد در این رابطه نمی باشد.

 


۲. اهم قوانین پذیرش شرط بندی

 

 

۲.۱ شرکت پیشبینی حق دارد برای همه کاربران و یا برای عده ای از آنها مبلغ حداکثر و حداقل شرط بندی و ضریب برخی از رویدادها را بدون اطلاع رسانی قبلی و ارائه توضیحات تعیین و یا محدود نماید.

 

 

۲.۲ پذیرش شرط بندی های مجدد بر روی یک نتیجه احتمالی یا ترکیبی از نتایج از یک کاربر می تواند به تصمیم شرکت پیشبینی محدود گردد.

 


۲.۳ شرط بندی بعد از ثبت آن در سرور و صدور تاییدیه آنلاین پذیرفته شده محسوب می شود. شرط بندی های ثبت شده قابل لغو یا اصلاح نمی باشد.

 

۲.۴ شرط بندی ها صرفا به مبلغی که از میزان کل موجودیه کاربر متجاوز نمی باشد پذیرفته می شود. بعد از ثبت شرط بندی مبلغ شرط بندی شده از حساب کاربری مشتری حذف و بعد از محاسبه شرط بندی مبلغ برده شده به حساب کاربری مشتری افزوده می شود.

 

۲.۵ شرط بندی ها تا زمان شروع رویداد پذیرفته می شود؛ تاریخ، زمان شروع رویداد و توضیحات مربوطه صرفا جنبه کمکی دارد. در صورتی که شرط بندی به دلایلی بعد از شروع رویداد انجام گردد آن شرط بندی فاقد اعتبار خواهد بود. استثنا از این قاعده شرط بندی ها بر روی رویدادهای زنده ای که امکان شرط بندی در طول مدت رویداد را دارد می باشد و شرط بندی ها از این قبیل تا پایان مدت رویداد اعتبار خواهد داشت.

 

 

۲.۶ شرط بندی های لاین و زنده به غیر از موارد ذکر شده در مقررات موجود قابل حذف و اصلاح نمی باشد.

 

 


۲.۷ در صورتی که شرط بندی باید لغو گردد چنانچه شرط بندی تک رویداد باشد مبلغ شرط بندی شده به مشتری عودت داده می شود و چنانچه شرط بندی چند رویداد باشد و یکی یا چند تا رویداد این شرط بندی لغو شود در این صورت مبلغ برد شده محاسبه نمی شود.

 


۲.۸ در صورتی که در محاسبه شرط بندی اشتباه شود (به عنوان مثال به دلیل اشتباه بودن مشخصات شرط بندی) این شرط بندی مجددا محاسبه می شود. در عین حال شرط بندی هایی که تا محاسبه مجدد انجام شوند معتبر خواهند بود. در صورتی که بعد انجام محاسبه مجدد موجودیه حساب کاربری منفی باشد انجام شرط بندی تا شارژ موجودیه امکان پذیر نخواهد بود. 

 

 

همه رویدادهای ورزشی تنها در صورت انتشار اطلاعات در منابع موثق نظیر اسناد رسمی سازمان های برگزارکننده  رویدادهای ورزشی مربوطه، سایت های رسمی فدراسیون های ورزشی، سایت های رسمی باشگاه ها و سایر منابع اطلاعات ورزشی  موکول یا لغو شده محسوب خواهند شد. مشخصات رویدادهای ورزشی درج شده در قسمت لاین سایت پیشبینی بر اساس اطلاعات منتشر شده در منابع فوق الذکر تصحیح خواهد شد. 

 

۲.۱۰ در صورتی که مشتری به صورت آگاهانه به منظور گمراه کردن مسئولین سایت (کارمندان شرکت شرط بندی) اطلاعات غیر واقعی در رابطه با شرایط اولیه پذیرش شرط بندی، میزان مبلغ برد شده، نتیجه رویداد ورزشی و غیره ارائه بدهد شرط بندی مربوطه لغو خواهد شد. گفتنی است که شرایط فوق برای افراد به سن بلوغ نرسیده و  زیر ۱۸ سال و همچنین والدین آنها صدق می کند.

 


۲.۱۱ در صورتی که شرط بندی بر روی نتیجه از قبل مشخص شده (رویداد ورزشی اتفاق بیفتد اما نتیجه آن در سیستم سایت به روز رسانی نشده باشد) آن شرط بندی لغو خواهد شد.

 

 

۳. انواع شرط بندی ها

 

۳.۱ شرط بندی تکی - شرط بندی که بر روی نتیجه یک رویداد ورزشی انجام شود. محاسبه  مبلغ برد شده شرط بندی تکی به وسیله ضرب مبلغ شرط بندی شده بر ضریب تعیین شده برای نتیجه احتمالی رویداد ورزشی مشخص صورت می گیرد.

 

 

۳.۲ شرط بندی میکس (ترکیبی) - شرط بندی بر روی چند تا  نتیجه احتمالی مستقل از همدیگر می باشد. محاسبه مبلغ برد شده به وسیله ضرب مبلغ شرط بندی شده بر ضریب های همه نتایج احتمالی انتخاب شده صورت می گیرد. در ضمن در صورت باخت یکی از نتایج احتمالی انتخاب شده به معنای باخت کل شرط بندی میکس محسوب می شود.

 

 

۴. محدودیت ها در رابطه با افزودن برخی از نتایج احتمالی به شرط بندی

 

۴.۱ در شرط بندی میکس افزودن بیش از یک نتیجه احتمالی وابسته امکان پذیر نمی باشد. در صورت افزودن دو یا بیشتر نتیجه احتمالی وابسته به همدیگر نتایج احتمالی با پایین ترین ضریب از این شرط بندی میکس حذف خواهد شد.

 

 

۴.۲ نتایج احتمالی وابسته (نتایج احتمالی وابسته به هم) - نتیجه یک بخشی از شرط بندی بر نتیجه بخش دیگر آن تاثیر می گذارد.

 

 

۴.۳ شرط بندی بر روی نتیجه «تیم پنالتی می زند: بله/خیر» چنانچه در وقت اصلی بازی پنالتی نباشد باخته شده محسوب خواهد شد.

 

 

۴.۴ شرط بندی هایی نظیر «روش زدن گل» و «گل بعدی» چنانچه گلی که توی فرم شرط بندی مشخص شود اتفاق نیفتد باخته شده محسوب خواهد شد.

 


۵. پذیرش شرط بندی ها در طول بازی (شرط بندی های زنده)

 

 


۵.۱ شرط بندی های زنده بر روی  نتایج اصلی و جانبی به صورت شرط بندی تکی و میکس  پذیرفته می شوند. 

 

 

۵.۲ شرط بندی بعد از ثبت آن در سرور و صدور تاییدیه آنلاین به عنوان شرط بندی پذیرفته شده محسوب می شود. شرط بندی پذیرفته شده قابل اصلاح نمی باشد. در صورت بروز موارد ذکر شده در بند «اهم قوانین پذیرش شرط بندی» محاسبه شرط بندی زنده با ضریب ۱ امکان پذیر می باشد.

 

 

۵.۳ شرکت پیشبینی هیچ مسئولیتی در قبال اشتباهات احتمالی در نتایج زنده  بازی ها و اسامی ورزشکاران و باشگاه ها که بر اساس آن پذیرش شرط بندی ها صورت می گیرد ندارد. توصیه می شود در کنار سایت پیشبینی از سایر منابع بی طرف حاوی اطلاعات ورزشی استفاده شود.

 

 

۵.۴ شرط بندی های زنده قابل تصحیح و حذف نمی باشد.

 

 

۶. نتایج مسابقات، تاریخ و زمان برگزاری، نحوه حل و فصل اختلافات

 

 

۶.۱ در صورت اشتباه بودن نتایج ارائه شده توسط شرکت پیشبینی محاسبه شرط بندی ها می تواند تجدید نظر شود.

 


۶.۲ در حین محاسبه شرط بندی ها زمان حقیقی شروع مسابقات که به صورت تقریبی و بر اساس اسناد رسمی سازمان های برگزار کننده مسابقات ورزشی مربوطه تعیین می گردد. در صورت عدم وجود اسناد فوق زمان شروع مسابقات ورزشی بر اساس اطلاعات درج شده در سایت های رسمی فدراسیون های ورزشی، باشگاه ها و سایر منابع اطلاعات ورزشی تعیین می گردد. 

 


۶.۳ شرکت پیشبینی هیچ مسئولیتی در قبال عدم تطابق تاریخ و زمان شروع مسابقه ورزشی با شروع واقعی آن ندارد. تاریخ و زمان شروع مسابقه درج شده در قسمت پیشبینی های لاین صراف جنبه کمکی دارد. در حین محاسبه شرط بندی ها زمان حقیقی شروع مسابقات که به صورت تقریبی و بر اساس اسناد رسمی سازمان های برگزار کننده مسابقات ورزشی مربوطه تعیین می گرد

 

 

۶.۴ شرکت پیشبینی هیچ مسئولیتی در قبال اشتباهات احتمالی در عناوین مسابقات قهرمانی و طول مسابقات (رویدادهای ورزشی) ندارد. مشخصاتی که در قسمت های لاین و زنده درج می شود صرفا جنبه کمکی دارد. به منظور کسب اطلاعات دقیق در باره رویداد ورزشی مشتریان باید به سایر منابع موثق و بی طرف مراجعه نمایند.

 

 

۶.۵ شکایت ها نسبت به نتیجه رویداد ورزشی در طول ۱۰ روز بعد از اتمام آن رویداد و به شرط موجود بودن مدارک رسمی درباره نتیجه رویداد ورزشی از طرف سازمان برگزار کننده پذیرفته می شود.

 


۶.۶ شرط بندی هایی که بعد از شروع رویداد انجام بشوند (به غیر از شرط بندی های زنده) با ضریب ۱ محاسبه خواهند شد. شرط بندی های میکس نیز با ضریب ۱ محاسبه خواهد شد.

 

 

۶.۷ در صورتی که مشتری بر روی یک رویداد ورزشی که از نتیجه آن از قبل آگاهی داشته باشد این شرط بندی لغو خواهد شد. در این صورت شرکت پیشبینی بعد از انجام بررسی داخلی اتخاذ تصمیم می نماید. لازم به ذکر است که تمامی عملیات نسبت به چنین شرط بندی به طور موقت متوقف می شود.

 


۶.۸ در صورتی که شرکت کننده مسابقه ورزشی تا قبل از شروع از شرکت در آن صرف نظر می نماید همه شرط بندی های مرتبط با این شرکت کننده لغو خواهد شد.

 

 

۶.۹ در صورتی که شرکت کننده  به دلایلی (مصدومیت یا صرف نظر و غیره) از مسابقه ورزشی و در طول برگزاری آن  حذف شود تمامی شرط بندی هایی که تا آغاز آخرین دوره یا مرحله مسابقه ای که در آن حضور داشت انجام شود معتبر و تمامی شرط بندی هایی که برای  بعد از این دوره یا مرحله انجام شوند و با این شرکت کننده مرتبط باشند لغو خواهند شد.

 

 

۶.۱۰ در صورتی که شرکت کننده مسابقه ورزشی یا عضو تیم (بازیکن فوتبال، هاکی، بسکتبال و غیره ) در مسابقه شرکت نکند مبلغ برد شده شرط بندی هایی که بر روی این بازیکن انجام شوند با ضریب ۱ محاسبه خواهد شد مگر این که شرایط دیگری از قبل قید شده باشد. 

 

 

۶.۱۱ در صورتی که در مسابقه تنیس تا قبل از شروع بازی صرف نظر (حذف) یکی از بازیکنان اتفاق بیفتد به غیر از شرط بندی ها بر روی عملکرد و نتیجه یکی از شرکت کنندگان مسابقه الباقی شرط بندی ها با ضریب ۱ محاسبه خواهد شد. چنانچه  مسابقه تنیس متوقف شود و یا در همان روز به پایان نرسد و موکول شود شرط بندی هایی که بر روی این مسابقه انجام شود تا زمان برگزاری مجدد و پایان آن یا یکی از بازیکنان آن مسابقه از شرکت مجدد صرف کند معتبر خواهد بود.

 

 

۶.۱۲ چنانچه در رویداد ورزشی (بازی، مسابقه، مبارزه) اسامی دو تا بازیکن مشخص (تیم، ورزشکاران) اعلام شود اما بعدا با بازیکنان دیگر جایگزین شود تمامی شرط بندی ها بر روی این رویداد ورزشی لغو خواهد شد.

 

 

۶.۱۳ در مسابقات تیمی با تعویض یکی یا چند تا از شرکت کنندگان هر تیم و به هر دلیل تمامی شرط بندی ها بر روی این رویداد ورزشی به قوت خود باقی خواهد ماند. 

 


۶.۱۴ در مسابقات دو نفره ای که  اسامی ورزشکاران مشخص باشد چنانچه تعویض حتی یکی از دو نفر صورت گیرد مبلغ برد شده با ضریب ۱ محاسبه خواهد شد. چنانچه اسامی ورزشکاران مشخص نشود همه شرط بندی ها به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

 

۶.۱۵ در مسابقاتی که مفاهیمی نظیر «میزبان» و «مهمان» به کار برده شود در صورت انتقال مسابقه به یک زمین بازی که به هیچ کدام از طرفین مسابقه متعلق نباشد تمامی شرط بندی ها به قوت خود باقی خواهد ماند؛ چنانچه مسابقه به زمین بازی حریف منتقل شود همه شرط بندی ها باز  به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

 

۶.۱۶ چنانچه مفاهیم «میزبان» و «مهمان» در مورد برخی از رویداد های ورزشی (به عنوان مثال ورزش های تک و دو نفره) قابل استفاده نباشد با انتقال محل برگزاری رویداد ورزشی  تمامی شرط بندی ها به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

۶.۱۷اسامی  تیم های NBA, NHL, AHL, CHL, OHL, WHL و لیگ هاکی سواحل شرقی آمریکای شمالی می تواند به ترتیب مستقیم (تیم میزبان - تیم مهمان) و به ترتیب برعکس (تیم مهمان - تیم میزبان) قرار گیرد. در صورت قرار دادن تیم به ترتیب بر عکس بازگشت مبلغ شرط بندی شده انجام نخواهد شد.

 


۶.۱۸ در بازی های دوستان و مسابقات دوستانه باشگاه ها در صورت انتقال محل برگزاری مسابقه تمامی شرط بندی ها به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

 

۶.۱۹ انواع ورزش ها و سایر مواردی که برای آن عرف و دستورالعمل مشخصی در زمینه ویژگی های پذیرش و محاسبه شرط بندی پیشبینی نشده تابع مقررات عمومی انجام شرط بندی می باشد.

 

 

۶.۲۰ در موارد بحث برانگیزی که تا به حال سابقه وقوع نداشته اتخاذ تصمیم نهایی با شرکت پیشبینی می باشد.

 


۶.۲۱ چنانچه اطلاعات رویداد (تاریخ، زمان و اسامی تیم ها) در منابع مختلف با هم تطابق نداشته باشد شرکت پیشبینی پرداخت مبلغ برد شده این شرط بندی رو تا مشخص شدن نهایی صحت چنین اطلاعات متوقف خواهد کرد. چنانچه نتیجه رویداد پایان یافته درج شده در سایت رسمی با نتیجه رویداد منعکس شده در پخش تلویزیونی تفاوتی داشته باشد شرکت پیشبینی این حق را برای خود محفوظ می داند تا بر اساس نتایج منعکس شده در پخش تلویزیونی شرط بندی را محاسبه نماید. 

 

 

۶.۲۲ در صورت تشخیص اشتباه در نرم افزار اعلام ضرایب و پذیرفتن چنین اشتباه توسط شرکت پیشبینی تمامی شرط بندی های انجام شده بر روی رویدادهای مربوطه برد شده محسوب خواهند شد و پرداخت مبلغ برد شده با ضریب ۱ انجام خواهد شد.

 


۷. طرفین 

 

 

۷.۱ کاربرد ضمیر «ما» یا کلمه «شرکت» مربوط به شرکت پیشبینی می باشد که با مشتری مطابق با بند ۱ توافقنامه موجود انعقاد قرارداد می نماید.

 

 

۸. تغییر شرایط توافقنامه

 

 

۸.۱ به برخی از دلایل از جمله دلایل بازرگانی، حقوقی و همچنین به دلایلی مربوط به ارائه خدمات به مشتریان شرکت پیشبینی حق دارد هرگونه تغییراتی را به توافقنامه فعلی اضافه نماید. مفاد توافقنامه و تاریخ به قوت رسیدن آنان در این سایت موجود می باشد. مشتری در قبال آشنایی با توافقنامه فعلی مسئولیت شخصی دارد. همچنین شرکت پیشبینی حق دارد در هر مقطع زمانی و بدون اطلاع رسانی قبلی به مشتریان فعالیت سایت اینترنتی را تغییر و اصلاح نماید.


۸.۲ چنانچه مشتری با تغییرات وضع شده موافق نباشد او موظف به پایان دادن فعالیت خود در این سایت می باشد. در غیر این صورت ادامه استفاده از سایت به عنوان موافقت کامل با تغییرات وضع شده در سایت اعم از روش مطلع شدن مشتری از تغییرات جدید (دریافت نامه از طرف مسئولین سایت در رابطه با وضع تغییرات جدید در سایت و یا مطالعه توافقنامه جدید به شخصه) تلقی خواهد شد.

 


۹. حق درخواست مدارک شناسایی و احراز هویت مشتری

 

 

۹.۱ استفاده از سایت اینترنتی برای اشخاصی که به سن ۱۸ سالگی  یا به سن مجاز برای شرکت در قمار و انجام شرط بندی بسته به قوانین کشور محل اقامت شخص نرسیده اند ممنوع می باشد. استفاده از سایت اینترنتی توسط اشخاص زیر ۱۸ سال به عنوان نقض مستقیم توافقنامه فعلی محسوب می شود. با توجه به موارد فوق شرکت پیشبینی حق درخواست ارائه مدارک شناسایی از طرف مشتری که می تواند سن او را تایید نماید را دارد. در صورت بی اعتنایی مشتری نسبت به درخواست ارائه مدارک شناسایی که بتواند سن واقعی مشتری را ثابت نماید شرکت پیشبینی حق دارد از ارائه خدمات به این مشتری صرف نظر و حساب کاربری او را تا زمانی تایید سن مجاز مسدود نماید. 

 

 

۹.۲ قماربازی آنلاین در برخی از کشور ها در سطح قانونی ممنوع می باشد. با توجه به توافقنامه فعلی مشتری از اینکه شرکت پیشبینی نمی تواند در رابطه با مجاز بودن یا نبودن قماربازی و استفاده از این سایت اینترنتی در کشور محل اقامت او مشاوره حقوقی بدهد آگاهی و درک کامل دارد. همچنین شرکت پیشبینی نمی تواند با قاطعیت کامل در رابطه با نقض یا عدم نقض قوانین کشور محل زندگی مشتری با استفاده از این سایت اینترنتی اظهار نظری داشته باشد. مشتری صرفا طبق میل شخصی از این سایت اینترنتی استفاده می نماید و تمام مسئولیت با آگاهی کامل به خطرات احتمالی استفاده از این سایت در کشور محل اقامت خود را بر عهده می گیرد. 

 


۹.۳ شرکت پیشبینی هیچ تمایل و رغبت به ارائه خدمات به مشتری که می تواند قوانین کشور محل اقامت او را نقض نماید را ندارد. مشتری با پذیرفتن توافقنامه فعلی تایید پ تضمین می نماید که استفاده از سایت اینترنتی با قوانین کشور محل اقامت هیچ مغایرتی ندارد. شرکت پیشبینی در قبال استفاده غیر قانونی از خدمات سایت اینترنتی هیچ مسئولیتی ندارد.

 

شرکت پیشبینی به دلایل حقوقی از ارائه خدمات به مشتریان از کشورهای زیر معذور است:

 

 

۹.۴.۱ مشتریان این کشورها به هیچ وجه پذیرفته نمی شوند: ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا. مشتریانی که در کشورهای فوق الذکر اقامت دارند مجاز به افتتاح حساب کاربری و شارژ آن در سایت اینترنتی نمی باشند. لازم به ذکر است که فهرست کشورهای فوق الذکر قابل اصلاح و تغییر می باشد و شرکت پیشبینی می تواند بدون اطلاع رسانی قبلی به مشتریان تغییراتی را وضع نماید. همچنین مشتریان موافقت می نمایند که در صورت داشتن اقامت در کشورهای فوق الذکر اقدام به افتتاح حساب کاربری و شارژ آن نمی نمایند. 

 

 

۹.۴.۲ فهرست سیاه. پیرو بند ۹.۴.۱ تمامی استفاده از بازی های NetEnt در کشورهای زیر ممنوع می باشد: افغانستان، آلبانی، آنگولا، استرالیا، کامبوج، ویتنام، گویان، هنگ کنگ، اندونزی، ایران، عراق، اسرائیل، کویت، لائوس، میانه، نامیبیا، نیکاراگوئه، کره شمالی، پاکستان، پاناما، پاپوآ گینه نو، فیلیپین، صربستان سنگاپور، کره جنوبی، سودان، سوریه، تایوان، اوگاندا، یمن، زیمبابوه، بلژیک، بلغارستان، دانمارک، استونی، لتونی، لیتوانی، مکزیک، پرتغال و رومانی.

 

۹.۴.۳ مناطق شرکتی بازی

 

 

۹.۴.۳.۱ بازی های نظیر Guns & Roses, Jimi Hendrix и Motörhead در کشورهای زیر قابل استفاده نمی باشند: افغانستان، آلبانی، آلبانی، آنگولا، گابن، گندونگ، اندونزی، ایران، اردن، ایران، کویت، لائوس، میانمار، نامیبیا، نیکاراگوئه، پاناما، پاپوآ گینه نو، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، سودان، سوریه، تایوان، اوگاندا، یمن، زیمبابوه، بلژیک، بلغارستان، کانادا، دانمارک، استونی، فرانسه، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، مکزیک، پرتغال، رومانی، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، آذربایجان، چین، هند، مالزی، قطر، روسیه، تایلند، تونس، ترکیه و اوکراین.

 


۹.۴.۳.۲ بازی های نظیر «هیولاهای چندمنظوره» (فرانکنشتاین، عروس فرانکنشتاین، دراکولا، تلسم شبه، موجودی از لانگ سیاه و آدم نامرئی) تنها در کشورهای زیر قابل استفاده می باشد: آندورا، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، برزیل، گرجستان، ایسلند، لیختناشتاین، مولداوی، موناکو، مونته نگرو، نروژ، روسیه، سان مارینو، صربستان، سوئیس، اوکراین، کرواسی، مقدونیه، ترکیه، اتریش، بلغارستان، قبرس، فنلاند، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرو، لهستان، اسلواکی، اسلوونی و سوئد.

 

 

۹.۴.۴ مناطق متحده جکپات در کشورهای زیر قابل استفاده نمی باشد: استرالیا، آذربایجان، چین، دانمارک، هند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، مالزی، قطر، روسیه، اسپانیا، تایلند، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی و اوکراین

 


۹.۵ شرط بندی ها در موارد زیر پذیرفته نمی شود:

 


۹.۵.۱ از اشخاص شرکت کننده رویدادهای ورزشی (ورزشکاران، مربیان، داورها، صاحبین و سایر مسئولینی که می توانند بر نتیجه رویداد تاثیرگذار باشند) که بر روی آن شرط بندی انجام می شود و از اشخاصی که به  نمایندگی از  افراد فوق الذکر فعالیت می کنند؛

 

 

۹.۵.۲ از اشخاص نماینده سایر شرکت های پیشبینی؛

 

۹.۵.۳ از دیگر اشخاصی که شرکت آنها در توافقنامه با شرکت پیشبینی موانع قانونی داشته باشد.

 

 

۹.۵ مسئولیت نقض بند ۹.۵ توافقنامه فعلی بر عهده مشتری می باشد. در صورت نقض توافقنامه فعلی  شرکت پیشبینی حق دارد از انجام پرداخت مبلغ برد شده هر شرط بندی، بازپرداخت مبلغ واریز شده به حساب کاربری صرف نظر و هر شرط بندی انجام شده را لغو نماید. شرکت پیشبینی هیچ مسئولیتی در قبال زمان مطلع شدن از اینکه مشتری به یکی از گروه های نامبرده متعلق می باشد ندارد که در واقع بدین معنا است که شرکت پیشبینی می تواند در هر مقطع زمانی بعد از مطلع شدن از اینکه مشتری به یکی از گروه های نامبرده متعلق می باشد  تصمیم به انجام اقدامات فوق بگیرد. 

 


۱۰. ایجاد حساب کاربری

 

 

۱۰.۱ به منظور دسترسی به همه خدمات  سایت اینترنتی مشتری باید حساب کاربری را ایجاد نماید. برای ایجاد حساب کاربری مشتری باید مراحل ثبت نام «ثبت نام در یک کلیک» را طی یا آدرس پست الکترونیک خود به همراه یک رمزی که در آینده جهت ورود به حساب کاربری استفاده خواهد شد را وارد نماید. علاوه بر این ذکر مشخصاتی مثل اسم، شماره تماس و تاریخ تولید الزامی می باشد.


 


۱۰.۲ به منظور تایید صحت مشخصات وارد شده توسط مشتری شرکت پیشبینی حق دارد از مشتریان درخواست ارائه مدارک شناسایی نماید. در صورتی که مشتری به دلایلی نمی تواند به درخواست شرکت پیشبینی مدارک شناسایی جهت احراز هویت را ارائه بدهد شرکت پیشبینی حق دارد حساب کاربری مشتری را تا زمان ارسال مدارک مربوطه متوقف یا مسدود نماید.

 

 

۱۰.۳ مشتری صحت و کامل بودن مشخصاتی که در سایت اینترنتی در باره خود در قسمت مربوطه وارد نموده را تایید می نماید و همچنین متعهد می گردد  چنانچه در اطلاعات شخصی او تغییراتی به وجود بیاید بلافاصله پروفایل خود را به روز رسانی نماید. عدم اجرا یا بی اعتنایی مقررات فوق می تواند منجر به ایجاد محدودیت ها، توقف یا انسداد حساب کاربری و لغو پرداخت ها گردد. 

 

 

 


۱۰.۴ هر مشتری می تواند تنها یک حساب کاربری در سایت اینترنتی را ایجاد نماید. الباقی حساب های کاربری همان مشتری به عنوان حساب های تکراری محسوب خواهد شد و شرکت پیشبینی حق دارد علاوه بر مسدود این حساب ها به اقدامات نظیر مبادرت ورزد:

 

 

۱۰.۴.۱ فاقد اعتبار شناختن همه عملیات انجام شده با استفاده از حساب کاربری تکراری؛

 


۱۰.۴.۲ عدم بازگشت همه واریزی های انجام شده به حساب های کاربری اصلی و تکراری؛

 

۱۰.۴.۳ درخواست بازگشت همه مبلغ های برد شده، جوایز و سایر مبالغ نقدی دریافت شده با استفاده از حساب کاربری تکراری و مشتری موظف خواهد بود به اولین درخواست شرکت پیشبینی تمامی مبالغ  فوق را عودت بدهد. 

 


۱۱. احراز هویت. پیشگیری از پولشویی

 

۱۱.۱ با توجه به توافقنامه فعلی مشتری ضمن ابراز ابراز موافقت خود تایید و تضمین می نماید:

 

 

۱۱.۱.۱ مشتری به سن ۱۸ سالگی یا به حداقل سن مجاز برای شرکت در قماربازی بدون نقض هیچ قانون کشور محل اقامت خود رسیده است؛

 

 

۱۱.۱.۲ مشتری صاحب قانونی و  تام الاختیار دارایی های موجود در حساب کاربری خود می باشد. تمامی مشخصات ارائه شده توسط مشتری مطابق با واقعیت، صحیح، دقیق و به روز می باشد؛

 

۱۱.۱.۳ مشتری از اینکه استفاده از سایت اینترنتی می تواند منجر به از دست دادن مبالغ نقدی شود آگاهی و درک کامل داشته و همچنین در قبال از دست دادن احتمالی آن مسئولیت را بر عهده خود می گیرد. همچنین مشتری تایید می نماید که صرفا مطابق با میل شخصی خود و با پذیرفتن همه خطرات احتمالی از این سایت اینترنتی استفاده می کند. مشتری حق شکایت و ادعا در رابطه با خسارات وارده ناشی از انجام شرط بندی در این سایت اینترنتی را ندارد؛

 

 

۱۱.۱.۴ مشتری به اصول و مقررات و روال ارائه خدمات و ویژگی های بازی اینترنتی کاملا واقف می باشد. مشتری از مسئولیت در قبال صحت اطلاعات وارده، شرط بندی ها و بازی ها آگاهی کامل دارد. مشتری موظف می گردد از انجام هر گونه اقداماتی که می تواند به وجهه و اعتبار شرکت پیشیبنی صدمه ای بزند پرهیز نماید. 

 

 

۱۱.۲ با پذیرفتن شرایط توافقنامه مشتری نیز به شرکت پیشبینی حق می دهد به منظور احراز هویت مشتری و تایید صحت مشخصات پروفایل مشتری در مقاطع زمانی مختلف (به صلاحدید خود شرکت یا به درخواست شخص ثالث از جمله مقامات ذی صلاح) مشخصات کابر را بررسی نماید. 

 


۱۱.۳ در زمان انجام بررسی های فوق اذکر امکان برداشت مبلغ از حساب کاربری برای مشتری می تواند محدود گردد.

 

 

۱۱.۴ چنانچه در طول انجام بررسی مشخص شود که اطلاعات ارائه شده توسط مشتری فاقد صحت باشد این امر به عنوان نقض شرایط توافقنامه تلقی خواهد شد و شرکت پیشبینی مجاز به انسداد بلافاصله حساب کاربری مشتری یا انصراف از ارائه بعدی خدمات سایت اینترنتی به مشتری خواهد بود. علاوه بر این شرکت پیشبنی نیز مجاز خواهد بود نسبت به مشتری و به صلاحدید خود اقدامات دیگری را اعمال نماید. 

 

 

۱۱.۵ چنانچه شرکت پیشبینی مدارک کافی برای تایید سن مجاز مشتری را نداشته باشد در این صورت شرکت پیشبینی حق خواهد داشت حساب کاربری مشتری را به صورت موقت مسدود نماید و در صورتی که سن مشتری در زمان انجام فعالیت در سایت اینترنتی  پایین تر از حد مجاز باشد اقدامات زیر به عمل آورده خواهد شد:

 


۱۱.۵.۱ حساب کاربری مشتری مسدود خواهد شد؛

 

۱۱.۵.۲ موجودیه نقدی حساب کاربری به مشتری عودت داده و همه عملیات پولیهج انجام شده در طول تمام مدت استفاده از سایت باطل خواهد شد؛

 

 

۱۱.۵.۳ همه شرط بندی های انجام شده در این دوره زمانی باطل و مبلغ آن عودت داده خواهد شد؛

 

۱۱.۵.۴ مبلغ برد شده ناشی از شرط بندی  در طول  مدتی که مشتری هنوز به سن مجاز نرسیده باطل خواهد شد. مشتری موظف است به اولین درخواست شرکت پیشبینی کل مبلغ خارج شده از حساب کاربری را عودت بدهد.

 

۱۲. نام کاربری، رمز و امنیت

 

۱۲.۱ بعد از ایجاد حساب کاربری در سایت اینترنتی مشتری موظف به نگهداری و عدم افشای اطلاعات مربوط به رمز و نام کاربری خود به اشخاص ثالث می باشد. در صورت از دست دادن رمز و نام کاربری لازم برای دسترسی به حساب کاربری شما می توانید با کلیک بر روی دکمه «بازسازی رمز» اطلاعات فوق را بازسازی نمایید.

 


۱۲.۲ مشتری در قبال صیانت از اطلاعات شخصی مثل رمز و نام کاربری و همچنین همه عملیات انجام شده با حساب کاربری او مسئولیت کامل دارد. علاوه بر این  مسئولیت تمام خسارات احتمالی ناشی از اقدامات شخص ثالث بر عهده مشتری می باشد.

 

 

۱۱.۲ در صورت نقض امنیت و ورود غیرمجاز به حساب کاربری مشتری باید بلافاصله به شرکت پیشبینی اطلاع بدهد. در صورت نیاز مشتری باید شواهد دال بر وقوع ورود غیرمجاز به حساب کاربری خود به  شرکت پیشبینی ارائه بدهد. شرکت پیشبینی هیچ مسئولیتی در قبال خسارات مشتری ناشی از استفاده نادرست یا بی احتیاطی در نگهداری رمز و نام کاربری و استفاده آن توسط شخص ثالث و ورود غیر مجاز به حساب کاربری را ندارد.

 


۱۳. سپرده ها، واریز و برداشت پول از حساب کاربری

 


۱۳.۱ برای انجام شرط بندی در سایت اینترنتی مشتری باید حساب کاربری خود را به مبلغ مورد نیاز شارژ نماید.

 

۱۳.۲ مشتری متعهد می گردد:

 


۱۳.۲.۱ وجوه نقدی واریز شده به حساب کاربری از طریق غیرقانونی کسب نشده است؛

 

۱۳.۲.۲ مشتری انجام تراکنش های انجام شده در سایت اینترنتی که می تواند به عنوان دلیل برای بازگشت پول به طرف ثالث و گریز از مسئولیت قانونی آن باشد  را انکار و لغو نخواهد کرد.

 


۱۳.۳ شرکت پیشبینی واریزی وجوه نقدی به حساب کاربری مشتری از طرف اشخاص ثالث از جمله خویشاوندان و شرکا را قبول نخواهد کرد. مشتری موظف به واریزی مستقیم وجوه نقدی به حساب کاربری خود و صرفا از حساب یا کارت بانکی و یا سیستم های پرداختی دیگری که به اسم مشتری ثبت شده است می باشد. در صورت مشاهده موارد نقض این شرط شرکت پیشبینی می تواند کل  درآمد ناشی از شرط بندی را ضبط نماید. 

 

 

۱۳.۴ در صورت درخواست صاحب قانونی مبنی بر عودت وجوه نقدی موجود در حساب کاربری از طریق حواله بانکی تمامی عوارض بانکی ناشی از این حواله بر عهده شخص دریافت کننده خواهد بود.

 


۱۳.۵ شرکت پیشبینی وجوه نقدی به صورت اسکناس قبول نمی کند. شرکت پیشبینی می تواند از خدمات موسسات مالی یا موسسات پردازش پرداخت های الکترونیکی برای انجام پرداخت ها به مشتریان استفاده نماید. مشتری به صورت کامل با شرایط واریز و پرداخت وجوه به غیر از مواردی که مقررات موسسات فوق الذکر با مقررات شرکت پیشبیتی مغایرت داشته باشد موافقت می نماید.

 

 

۱۳.۶ مشتری موافقت می نماید تا از انکار، لغو و ابطال تراکنش های انجام شده به وسیله حساب کاربری خود خودداری نماید. در عین حال در صورت وقوع چنین موارد مشتری موظف به عودت یا جبران مبلغ لغو شده به همراه هزینه های احتمالی شرکت در رابطه با جمع آوری واریزی های مشتری می باشد.

 

 

۱۳.۷ شرکت پیشبینی حق دارد در صورت وجود سوء ظن نسبت به غیرقانونی بودن روش شارژ حساب کاربری مشتری را مسدود و درخواست های برداشت وجوه از حساب کاربری لغو نماید. همچنین شرکت پیشبینی حق دارد در رابطه با موارد کلاهبرداری و اقدامات غیرقانونی در زمینه واریز و برداشت مشتری از حساب کاربری  به مقامات مربوطه گزارش بدهد. شرکت پیشبینی حق دارد جهت عودت پرداختی ها به کمک دفاتر وصول مطالبات متوسط شود. شرکت پیشبینی هیچ مسئولیتی در قبال استفاده غیر مجاز از کارت های اعتباری اعم از اینکه چنین کارت اعتباری دزدیده بشود یا خیر ندارد.

 


۱۳.۸ شرکت پیشبینی حق دارد از موجودیه مثبت مشتری به منظور تسویه بدهی های او در قبال شرکت به خصوص در موارد شرط بندی های تکراری، بند ۱۰ («تبانی، اقدامات گمراه کننده، کلاهبرداری و جنایت»)، یا بند ۱۳ («اشتباهات و کوتاهی») برداشت وجه نماید. 

 


۱۳.۹ مشتری در رابطه با اینکه حساب کاربری او در سایت اینترنتی به هیچ وجه به عنوان حساب بانکی نمی باشد به طور کامل موافقت می نماید. بدین ترتیب اصول بیمه، تضمین و سایر اصول های صیانت بانکی در مورد حساب کاربری مشتری صدق نمی کند . همچنین حساب کاربری مشتری به عنوان سپرده کوتاه مدتی که ماهیانه بر مبلغ موجودی درصد سپرده تعلق بگیرد نمی باشد.

 


۱۳.۱۰ مشتری در موارد ذیل حق درخواست برداشت وجه از حساب کاربری خود را دارد:

 

 

۱۳.۱۰.۱ تمام پرداختی های واریز شده به حساب کاربری تحت بررسی شرکت قرار گرفته و هیچ کدام از آن لغو یا باطل نشده بود

 


۱۳.۱۰.۲ تمام اقدامات بررسی به نحوه صحیح انجام شد.

 

 

۱۳.۱۱ در حین تنظیم درخواست برداشت وجه توجه به نکات ذیل مهم می باشد:

 


۱۳.۱۱.۱ پروفایل مشتری می بایست به صورت کامل تکمیل شود. علاوه بر ایت مشتری باید از طریق گزینه «ثبت نام در یک کلیک» مراحل ثبت نام را طی و در پروفایل خود آدرس الکترونیک را جایگزین نماید؛

 

 

۱۳.۱۱.۲ چنانچه مبلغ درخواست شده برای برداشت بیشتر از تعداد کل برداشت ها به میزان ۱۰۰۰ دلار باشد از مشتری به صورت الزامی احراز هویت خواهد شد. جهت طی کردن مراحل احراز هویت مشتری باید کپی یا کپی الکترونیک یا عکس اسکن شده رنگی مدرک شناسایی و در صورت شارژ حساب از طریق کارت اعتباری بانکی عکس دو روی کارت بانکی به صورتی که اولین ۶ رقم و آخرین ۴ رقم کارت مشخص باشد را ارسال نماید. لازم به ذکر است که کد CVV2 به منظور مشخص نشدن آن باید رنگ شود. 

 


۱۳.۱۱.۳ وجه برداشتی به مبلغ تا ۱۰۰ دلار در طول ۱ تا ۶۰ دقیقه از لحظه ثبت درخواست برداشت به غیر از مواردی که خود سیستم بانکی و یا سامانه پرداختی دچار نقض فنی باشد به حساب مشتری واریز خواهد شد.

 

 


۱۳.۱۱.۴ وجه برداشتی به مبلغ بیشتر از ۱۰۰ دلار  در طول ۵ روز بعد از ثبت درخواست برداشت وجه به مشتری پرداخت خواهد شد.

 

 


۱۳.۱۱.۵ بسته به بانک یا سامانه پرداختی دیگر تاخیر در پرداخت وجه درخواستی تا ۳ روز کاری امکان پذیر می باشد.

 

 

۱۳.۱۱.۶ لازم به ذکر است که سایر روش های برداشت وجوه برد شده با مسئولین سایت اینترنتی به صورت موردی قید می شود. 

 

 


۱۳.۱۱.۷ برداشت وجوه نقدی تنها در صورت ثبت بودن حساب یا کارت بانکی یا دیگر سامانه ها به اسم خود مشتری امکان پذیر خواهد بود. در صورت مشاهده نقض این شرط توسط مشتری تمام وجوه برد شده ضرب خواهد شد. 

 


۱۳.۱۲ شرکت پیشبینی خدمات صرافی و تبدیل ارز ارائه نمی دهد. شرکت پیشبینی حق دارد در صورت مشاهده حساب های کاربری که چنین خدماتی را ارائه می دهند مسدود نماید و اقدامات ذیل را به عمل آورد:

 


۱۳.۱۲.۱ برداشت عوارض به میزان هزینه های مربوط به برداشت وجوهی که برای شرط بندی استفاده نمی شود؛

 

۱۳.۱۲.۲ فاقد اعتبار دانستن تمام عملیات انجام شده به وسیله حساب کاربری اصلی و تکراری؛

 


۱۳.۱۲.۳ عدم بازگشت تمام واریزی های انجام شده از حساب کاربری اصلی و تکراری به مشتری.

 


۱۴. شرایط و مقررات ارائه خدمات توسط شرکت پیشبینی

 


۱۴.۱ مشتری با پرداخت هزینه تمام خدمات/کالا یا سایر خدمات تکمیلی سفارش شده در سایت اینترنتی و همچنین سایر هزینه های احتمالی (در صورت ضرورت) از جمله مالیات، عوارض و غیره موافقت می نماید. مشتری در قبال پرداخت به موقع هزینه های مربوطه مسئولیت دارد. تامین کننده خدمات پرداخت صرفا انجام پرداخت هزینه توسط مشتری و میزان تعیین شده توسط سایت اینترنتی را تامین می نماید و هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت هزینه های تکمیلی فوق الذکر توسط مشتری را ندارد. بعد از  کلیک بر روی دکمه «پرداخت» پرداخت هزینه پردازش شده و به عنوان پرداخت انجام شده و غیر قابل بازگشت شناخته خواهد شد. با کلیک بر روی دکه «پرداخت» مشتری موافقت خود را در رابطه با اینکه دیگر نمی تواند درخواست عودت مبلغ پرداخت شده را بدهد اعلام می نماید. با ثبت سفارش در سایت اینترنتی مشتری تایید و تاکید می نماید که قوانین هر کشوری را نقض نمی کند. علاوه بر این ضمن موافقت با مفاد مقررات فعلی (و یا مقررات و شرایط) مشتری به عنوان صاحب کارت پرداختی تایید می نماید که از حق استفاده از خدمات و/یا کالاهای موجود در سایت اینترنتی برخوردار می باشد.

 


۱۴.۲ در صورت استفاده از خدمات سایت اینترنتی که خدماتی نظیر خدمات قماربازی را ارائه می دهد مشتری موظف به ارائه تاییدیه الزام آور از نظر حقوقی مبنی داشتن سن مجاز یا بالاتر از آن  برای استفاده از خدمات وب سایت در کشور محل اقامت می باشد.

 

۱۴.۳ مشتری با آغاز استفاده از خدمات وب سایت مسئولیت قانونی در زمینه رعایت قوانین هر کشوری که در آن از خدمات وب سایت استفاده می کند را بر عهده می گیرد و تایید می نماید که تامین کننده خدمات پرداختی هیچ مسئولیتی در قبال هر نوع استفاده غیرقانونی یا غیرمجاز از این خدمات ندارد. مشتری ضمن موافقت با استفاده از خدمات وب سایت قبول می کند که پردازش هر تراکنش در حساب کاربری مشتری توسط تامین کننده خدمات پرداختی انجام می شود و  بازگشت وجه بابت خدمات یا کالای سفارش شده به صورت قانونی امکان پذیر نمی باشد. چنانچه مشتری بخواهد از استفاده بعدی از  خدمات/ کالا صرف نظر نماید او باید از حساب کاربری خود در وب سایت استفاده نماید.

 


۱۴.۴ شرکت تامین کننده خدمات پرداختی در قبال انصراف یا عدم امکان پردازش داده ها مربوط به کارت بانکی شما یا در قبال انصراف مربوط به عدم دریافت اجازه از بانک صادرکننده کارت برای انجام پرداخت هیچ مسئولیتی ندارد. شرکت تامین کننده خدمات پرداختی در قبال کیفیت، حجم و قیمت خدمات/ کالایی که در وب سایت به وسیله کارت بانکی شما خریداری یا به شما پیشنهاد شده هیچ مسئولیتی ندارد. مشتری با پرداخت وجه بابت هر گونه خدمات/ کالای موجود در وب سایت در وهله اول باید مقررات وب سایت را رعایت نماید. مشتری به عنوان صاحب کارت  بانکی  مسئول پرداخت به موقع هزینه بابت تمام خدمات/ کالای سفارش شده از طریق وب سایت به همراه تمام هزینه ها/کمیسیون های جانبی. شرکت تامین کننده انجام پرداختی ها تنها مجری پرداخت وجوه به میزان تعیین شده توسط وب سایت بوده و هیچ مسئولیتی در قبال قیمت گذاری، قیمت ها و یا وجوه کل ندارد.

 

 

۱۴.۵ در صورت عدم موافقت مشتری با شرایط فوق الذکر یا عدم موافقت به دلایل دیگر خواهشند است به موقع از انجام پرداخت خودداری شود…

 

 

جهت انجام شرط بندى ضريب را انتخاب كنيد
زنده
لاين
کازینو زنده
كازينو
انجام واريزى
كوپن
0
انفجار